(Skrive)øvelser i katastrofe

No_name_906543mDet følgende er resultatet af en skriveøvelse. Katastrofescenarier behandlet som manifester, der blev sendt på omgang blandt deltagerne. Det nedenstående er skrevet meget hurtigt og impulsivt.

 —

Landets grundlov er baseret på Dungeons and Dragons

Vi må kræve at drager får samme status som mennesker!

Vi må kræve at kun nice magi bliver brugt!

Vi må opbygge en sammensætning af kriger, elver, druide, troldmand og heks.

Vi må begrænse antallet og omløbet af styrkepotioner drastisk.

Vi må sørge for drageflyvning hver torsdag i Kongens Have.

Alle kvinder går i opløsning. De smelter og drypper i kloakkerne og ind i jordens kerne. Tilbage står mændene. Også dem, der ikke definerer sig som mænd, men har mandlige attributter.

 • Gud er vred og skal æres og mildnes med gaver og blod.

 • Man må ikke bære uld og lærred samtidig.

 • Kvinderne skal findes, vi sætter NASA’s rumforskning i bero. Vi vil søge indad, mod jordens kerne, bore huller i jordskorpen og suge kvinderne op fra jordens kerne. De vil være blevet blandet sammen med varm plasma. Vi vil tolerere det. Varmen!

 • De uldklædte sendes til den nordlige halvkugle, mens de lærredsklædte sendes sydpå.

 

Viceværten blev fyret og ingen overtog tjansen med at klippe hækken der langsomt overtog hele ejendommen.

 1. Da den nye verdens logik er det voksende grønne må vi mennesker indstille os på et nyt tempo.

 2. Hække skal betragtes som den nye verdensorden.

 3. Alle levende skabninger i og omkring hækken skal kunne leve frit fra forfølgelse af menneskets kortsigtede interesser.

 4. Viceværten skal genansættes øjeblikkeligt. 4a) Mandy viceværtens kone, skal inkluderes i bestyrelsen og svogerens redskabsfirma gøres til primær leverandør af haveredskaber. 4b) Svogerens firma skal gøres til aktieselskab og hver ejer og lejer i ejendommen skal have en aktie hver!

 —

Virus på balancenerven – alt går fra fladt horisontalt til vertikalt. Tyngdekraften trækker mod højre.

 • Når kroppen har mistet sin funktion må vi ty til vores intellekt, følelser og visioner.

 • Hovedet ligger fladt på puden omkranset af en glaskuppel.

 • Al bevægelse fra A til B sker med håndflader, knæ og fødder mod gulv, så den eventuelle styrt-afstand minimeres.

 • Krebs er guddommelige dyr, som skal imiteres i ånd og i gerning.

 • Gaderne skal betrækkes med blødt mos.

 —

Venstrefløjens lange sammenbrud endte i septemberforliget 2018, med oprettelsen af den globale finansskat og et tilsvarende politiapparat, der kunne håndhæve den.

 • Politiapparatet er vores ven og vi tilstræber altid at…

 • Give gode råd i tilfælde af spørgsmål og moralsk tvivl. Vi kan…

 • Nu opbygge en verden bestående af autonome enklaver, der alle bidrager til fællesskabet om at…

 • Vedligeholde grundlæggende værdier som:

-Fri sex i offentlige områder

-Fælles standarder for græshøjde i forhaven

 

Alle nyfødte ligner hinanden på en prik. Det er ikke til at se forskel.

Endelig. Efter årevis af research er det lykkedes.

De autonome anti-identisker organiserer sig i hemmelige tattoo-kolonier, der kidnapper spædbørn og gør dem genkendelige ved at benytte et avanceret tatoveringssystem, for derefter at give dem tilbage til deres forældre igen.

Disse autonome må bekæmpes.

Alle skal undervises i det samme og vide det samme for at ligheden bliver perfekt.

Ja, og for at kunne fuldbyrde ideen om den totale lighed mellem mennesker, må alle steder på jorden også komme til at ligne hinanden. Det skal ske med forbillede i H.C. Andersens Boulevard på strækningen mellem Rådhuspladsen og Nørre Voldgade. Alle steder skal være kopier af dette sted.

Bløde kroppe // Smeltende mennesker

En parasit fra rummet kommer via den første danske astronaut til København. Den spiser mennesker, men langsomt og snigeren. Den angriber kroppens integritet så de først bliver bløde og gennemtrængelige, så smattede og udflydende, og til sidst formløse klumper af biomasse på gaderne, bag rattene, og i stolene oppe i lejlighederne. Det smitter ved indtagelse.

Vi vil ikke smelte! Søstre og brødre, langsomt smelter vi alle hvis ikke vi sammen tager kampen op mod parasitterne fra rummet.

Det første vi har brug for er en vurdering af situationen. Endnu ved ingen hvilke madformer og væsker, som parasitterne smitter gennem. Endnu er vi mange, der kun er nået et semi-blødt stadie. Kan parasitterne udmanes? Det tror vi!

Det ser ud til at semiblødhed er det bedste vi kan håbe på. Immuniteten sætter ind i netop dette stadie hos de heldige få.

Man skal for en sikkerheds skyld altid gå med gummistøvler udenfor, så man ikke bliver smittet af menneskepølene.

 

En virus har ændret menneskers DNA på kønskromosomet så kun mænd overlever.

Vi lever nu i den æra hvor patriarkatet har nået sin egen selvmodsigende fuldbyrdelse. Vi er de eneste overlevende kvinder, transkvinder, i kraft af vores kromosom-lighed med mænd.

Som vi har set de sidste par dage er patriarkatet i færd med at prøve at rekonstruere x-kromosomet i laboratoriet. Den konservatisme vil vi bekæmpe! Vi har udviklet Z-kromosomet!

Z-kromosomet skal fordeles hurtigt og usynligt blandt alle som ønsker at bekæmpe patriarkatet. Det vil være tilgængeligt for alle med hjertet uden på tøjet.

Z-kromosomet kan findes i parker og baggårde efter mørkets frembrud, hos personer med en lugt af vanille. Meld dig evt. som frivillig i Z-korpset.

80% af alle fødevarer er giftige, men man kan ikke på forhånd sige hvilke!

Vi vil begynde at tale med planter, vi vil lære af dem, hvordan de lever af sollys, det er dem vi kan lære af, ved at tale med dem på lige fod, spørge: Hvordan kan vi få vores klorofyl tilbage? Vi vil ikke være mennesker mere, vi vil være ligesom jer, vores stille søstre og brødre, der står tavse på marken og soler sig. Det er en ny og fredelig verden vi går i møde. Plante-blivelsen.

Vi vil blive til grøntsager af valg og klæde os i grønne bukser og grønne skjorter og bære gule hatte, der ligner frugter af sol og regnvand.

Vi vil kun indtage det som bliver givet til os: Sol, vand, varme, lys. Det er med disse elementer at vi vil overleve, derfor må vi også finde nye måder at dele dem på.

Men hvordan viser vi planterne den respekt, der giver dem lyst til at dele deres viden med os, efter den behandling, manipulering og agresive dyrkning vi har udsat dem for i årtusinder?

 —

Fødevarekrise

Alle afgrøder på jorden begynder at slå fejl pga. at bierne er blevet udryddet af industriens pesticider.

Aldrig før har vi været vidne til en så arbejdsom undergang. Vi må grave dybere mine venner…

Vi må se hinanden i øjnene og vaske fortidens synder, som grådighed og arrogance over for naturen, af os.

Stilstand er død, venner. Lad mig tilføje: … Og ukonstruktivt.

Uden omsvøb fordømmer jeg manglen på fællesskab. Når et bistade dør, dør alle enkelte bier. De er frosset i det gøremål de var i gang med, hvorpå de tørrer ud.

Jeg sidder alene spændt fast på bagsædet af en taxi, som suser af sted, men der er ingen chauffør.

-Jeg har aldrig følt mig så tilpas. Jeg frygter kun det øjeblik hvor bilen løber tør for brændstof.

-Brændstoffet må afskaffes! Det er den eneste måde hvorpå vi kan standse denne løbske taxi!

-En ny orden med højere hastighed må indføres for at hæve momentum nok, så brændstof bliver overflødigt.

-Al magt til maskinen om dine kolbøtter. Vi må opgive vores egen bevægelighed til fordel for dette glinsende vidunder.

 

Parasitter overtager menneskers psyke

 1. Det er vigtigt for menneskets overlevelse at identificere hvad der er menneskets og hvad der er parasittens tanker, følelser og handlinger.

 2. Den menneskelige psyke må befries fra parasitterne via solidaritet, sammenhold og terapeutiske samtaler mennesker imellem.

 3. Kodeordet i den her øvelse er altså forståelse. Det er vigtigt at vi forstår hinanden. Hvis vi ikke forstår hinanden, ja, så kunne vi jo lige så godt være parasitter.

 4. Overtagede psyker bevarer noget af deres modstandskraft, da en totalt koloniseret hjerne vil være ubrugelig for parasitterne. Husk at selv de mest overtagede, stadig indeholder rester af dem selv: de viser sig i tics, spasmer og pludselige ukontrollable talestrømme.

 5. Forventningen og [NNNN] blandet modtagelse, udskiftning [KKKKK] Pas på farven. Husk dette ////////////////////////////////////////////////////////

  Fanatisme =

 —

Fisk på land

 1. Fisk der er kommet på land med alle midler.

Åbn jeres døre, knus jeres fiskenet, byd fiskene indenfor, og lad dem tabe deres skæl ned i kaffen.

Fiskeoverherredømmet elsker citrus, så spis masser af citron, så dit kød bliver ekstra delikat.

Lig dig i fosterstilling på Webergrillen!

I Sverige kan man blive frysetørret og derefter rystet hurtigt og hårdt i en metalbox. Vi er alle fiskefoder. Tetramix dig selv!

 

Fra barndom og resten af vores liv havde vi lært at apokalypsen var kort og letgenkendelig, spektakulær som Hollywood-filmene. Det gjorde det svært at opfatte den lange apokalypse.

Udgangspunktet for organisering er så ikke det rene postapokalyptiske scenario som vi en dag vågner op i, men en reorganisering, der infiltrerer sig fra det mest uventede sted.

Det vil være ting som vi umiddelbart ikke genkender, men som via tro og håb vil bringe os videre i en mørk famlen. At lave så mange nye fejl som muligt vil være vores alle sammens opgave.

Idag gik jeg igennem glasset i mit vindue og tog brødristeren med i bad. Vi bliver mere parate for hver dag.

— 

REPTIL: Alle viser sig hele tiden at have været fromskiftende reptiler, og du er det eneste menneske, og alle troede at du vidste det, og du føler dig nu ret dum.

 1. Dumhed er så det nye guld, der skal trække os ud af sumpen. Som menneske er det min pligt at slå mig i hovedet med en tom flaske finsprit.

 2. Jeg skal dyrke min dumhed indtil reptilerne selv bliver dumme

 3. Jeg kan med fordel opholde mig i koldtvandsbassiner. Aldrig har min dumhed føltes mere overlegen.

 4. Jeg skal på længere sigt forsøge at blande mine menneskegener med reptilernes.

 

Magnetfelter bytter plads og påvirker alle venskaber

Alle der ønsker at bytte magnetfelterne tilbage kan mødes og måske blive venner. Vi bør dog først overveje venskabernes skadelige konsekvenser. Aldrig før er så meget blevet produceret på en så kort periode. Vi har i nattens løb udviklet et forslag om fordeling af forskellige ønsker øst og vest for polarcirklen. Det ser ud således:

Venskaber der baserer sig på uforløste skoleforelskelser: Øst

Venskaber der baserer sig på nørdede fællesskaber: Vest

Det vil måske forekomme som en vilkårlig om nødvendig opdeling, men det er vores faste overbevisning – i lyset af nattens eksperimenter – at venskaber i virkeligheden lever bedst uden grunde til dem. Derfor har vi bevidst valgt en opdeling, som vi ved vil blive latterliggjort, for at komme senere trusler i forkøbet, hvor dagtimemenneskene vil påstå et grundlag for venskabernes opdeling.

En medicin som skulle forlænge livet har gjort menneskerne både sterile og udødelige.”

”Opfindsomheden i de senere selvmordsforsøg, vi har rapporteret overgår min vildeste fantasi. Jeg skriver fra en base vi netop har oprettet i et særligt voldeligt område af Fyns sydlige del. Kombinationen af uendelige chancer og uopnåelige dødsønsker, har skabt et samfund af vold og fordærv. Ingen gør sig umage på livet mere. Vi har som det seneste nye indrettet pop-up-gruppeterapi-telte på alle broer og ved kyster. Hvordan er jeres erfaring med dette på Sjælland? Skriv gerne tilbage ASAP. M.V.H. Falkon (Base 413Z)

P.S. Vi mangler stemningsstabiliserende i vingummiform.”

”På Sjælland er situationen gået ganske over gevind. I begyndelsen lod implementeringen af pop-up-grupperne ved hvert lyskryds til at dæmpe den almene trang til at bryde ud i nykristne ekstatiske moralprædikener, men det lader til at vingummiforbruget modvirker effekten. Vi overvejer nu mere seriøse implementeringer af… ”

 

Jordfaldshuller / Jorden synker pludseligt sammen i store runde huller.

 • Det gælder om at evakuere så store dele af landjorden som muligt og bevæge sig ud på oceanerne, søerne og de store floder.

 • At gå fra jordfolk til vandbefolkning behøver langtfra at betyde at opgive drømmene om solidaritet mellem mennesker og alt levende.

Vi må se muligheder i disse store runde huller og hvad de vil betyde for vores fremtid som vandmennesker. Vi må give slip på hvad fast grund under fødderne har betydet i menneskets levealder og indstille os på en mere flydende tilstand.

I skrivende stund produceres en række flydende øer, vi kunne kalde dem skibe, men siden de ikke længere skal bruges til transport, må sådanne kendte benævnelser forkastes.

Vi må lære at dyrke ting under jorden: Afgrøder såvel som antiautoritær socialisme!

 —

4. Verdenskrig har udryddet 9/10 af jordens befolkning via atombomber. Alle tilbageværende lider af narkolepsi.

Drømmens rige står uberørt hen, som en ny art, der venter på at blive krydsbestøvet.

Krystallinsk og homeostatisk rummer riget de tusinde flaksende verdener, der falder. I faldet ramler drømmene sammen og åbner hinanden for det udrømte.

Vi skal respektere retten til at sove og slappe af og højest arbejde for at give plads til at drømme endnu mere, vågne såvel som sovende.

 —

Et kemisk udslip har ødelagt menneskets forplantningsevne, så der ikke vil komme nye generationer og jorden skal nu overgives til…

 1. Et mørkt tæppe har lagt sig over den menneskelige art, en tørke og en ældelse vi aldrig før har været vidne til.

 2. Mennesket skal dyrke sine efterkommere og undervise dem i menneskelighed så mennesket på den måde kan overleve.

 3. Den sidste levende person skal trykke på den knap, der starter børnemaskinen og omdirigerer alle tilbageværende ressourcer til dens vedligehold.
 4. Dette kræver omhyggelige forberedelser, og allerede nu – idag! – skal en omorganisering af forbruget af jordens ressourcer begynde.
 5. Likvide midler mister en stor del af sin funktion og anseelse da al form for arv umuliggøres.

Dronekrisen

Privatiseringen af droneteknologien har gjort krig og vold til hver mands eje. Resultatet er en uendelig voldsspiral hvor sikkerhedsfirmaer og bander smelter sammen på utallige måder.

Vi vil ikke holde noget skjult for hinanden længere.

Det ender med et nyt monopol. Én bande evig fred.

Vi vil sabotere maskinerne.

 —

Solen er brændt ud og hele planeten jordens temperatur falder drastisk så intet levende kan overleve uden beskyttelsesdragt.

Det er hjertet, der holder os varme. Lad os huske på det og vide at det er sandt.

Det er hjertet vi skylder at vi er her. Lad os huske på det [osv.]

Det er hjertet de døde bor. Lad os…

Det er hjertet at vi har hinanden.

Før hjertet kom, var alting koldt og forladt. Nu er vi sammen og tilstede.

Til stede i hjertet [osv.]

Alt omkring os er frosset ned og venter på at blive tøet op.

Hjertet brænder i isens overflade, slukker mørket med håb. [osv.]

I hjertet bor vi og vores fremtid bliver bygget i langsomme pulsslag.

Hjertet bygger os på ny [osv.]

De særligt stærke hjerter skal belønnes og dyrkes.

Lad os huske [osv.]

Grisehjerter er superhjerter. Vi må alle blive til svin!

Reklamer

One comment

 1. Pingback: Den hyggelige katastrofe | x-iansen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: