(Skrive)øvelser i konsekvens

No_name_906542mDet følgende er en skriveøvelse, hvor vi forsøgte at skrive os ind på konsekvenserne af et tiltagende, og til sidst totalt, mørke. Teksten er meget hurtigt skrevet, og er på ingen måde et udtryk for deltagernes fremtidsønsker. Der er tale om en tekst der skifter synsvinkel og sprog hele vejen igennem. Den hektiske tegnsætning og rodede punktopsætning er vidne herom. 

Kulde

Konsekvens

Det bliver koldere når solen ikke varmer?
Ja
-Kunstig varme skal produceres for at man kan overleve = for ikke at bruge for meget energi / og ikke fryse ihjel / bliver man indendørs hvor temperaturen er konstant / halvkold = byer bygges sammen / man går ikke uden for / ”natur” som selvstændigt fænomen genopstår.

-Man rykker helt fysisk tættere sammen. Bor flere mennesker på mindre plads. Udnytter kropsvarme, ved at sove i ske flere ad gangen.
-Nye sociale former, nye familielignende enheder, der er større end de familiestrukturer vi hidtil har kendt til.

-indavl bliver et problem, da man mister overblik over hvem der er forældre til hvem, idet sengedeling bliver en overlevelses strategi.

-patriarkatet opløses og de biologiske bånds betydning forsvinder. Børn vokser op i store børneflokke.

-Strukturer sættes op for at facilitere genblanding mellem stammerne.

-Flokkene udvikler hidtil uset evne til empati baseret på kropskontakt (udover hørelse), så følelser som fx sorg, glæde, overraskelse eller irritation kan aflæses i hudens elektricitet, kroppens holdning, hjertets slag osv.

-Alt nybyggeri bliver med jordvarme!

Kunstigt lys?

-Forskellen på lys / mørke, inde / ude bliver mere aktuel – man kan ikke forblive i mørket – ude – el. inde.

-De dyr som kan se lys ved andre bølgelængder end i det synlige område (400 – 700 nm) kan stadig godt se ‘billeder’. Ingen konsekvenser for dem. Men de får fordele i fht feks. Mennesker, fordi det altid er mørkt.

-Forskere forsøger at udvikle specielle ‘googles’ ud fra disse dyrs forbillede. Google-goggles™ fører an.

-Da biologer finder ud af at det er lettere at splejse dyrenes synsgener ind i mennesket end at udvikle ”googles” opstår der stridigheder mellem biologer og hardware forskerne som på tidspunkter får voldelige konsekvenser.

-opdeling i enklaver: nogle forsøger at leve totalt uden teknologiske hjælpemidler og imitere dyrs adfærd, mens andre enklaver bliver højteknologiske.

-Generationer efter har Lori*-generne fundet sig til rette i menneskerne, der nu har øjne som tekopper.

*Megasød lemuragtig skabning

-Standard-udstyr for mennesker, i den udstrækning man kan få fat i det, bliver bl.a. en eller anden form for lysterapi kendt fra fx anti-depressions-lamper. En mere billig, effektiv løsninger såkaldte ”UV-shots” hvor man tager omvendte briller på og i nogle få sekunder får skudt koncentreret UV-lys ind i øjnene. Evt også apparater til huden.
Militærudstyr som nat-kikkert masseproduceres.

Private vindmøller til strømforbrug

Når naturens rytme stoppes ændres hele vores kropsforståelse og historieforståelse. Tiden er uforanderlig – Kvindernes cyklus ændres. Tidevandet ændres, der er ikke længere høj og lavvande, man forsøger at holde gang i kvinders menstruation ved lysterapi.

Verdenshistoriens største forskningsprojekt om dybhavsfisk der kan lyse rødt bliver søsat.

Og afblæst – ideen om en naturlig løsning (eller løsning i det hele taget) bliver afblæst. Som sagt: Der er kun nu. ”Natur” er uhåndgribelig.

-Religiøse, apokalyptiske bevægelser: soltilbedere, der venter på at ”himlen åbner sig”; dem, på den anden side, der dyrker mørket, ser det som åbenbarelsen og holder ”mystikkens sorte flamme” ved lige.

-LYS som symbol i idéhistorien: OPLYSNINGSTIDEN, og al dens tankegods, virker pludselig irrelevante. Andre traditioner får en renæssance, (mystik osv.)
→ Oral idé- og filosofiudvikling vs. det skrevne ord.

Indhegnede byer / områder med lys

1) *Gated communities for de rige → stort militært apparat til at forsvare de lukkede områder → militærlejre hvor soldater trænes og får indopereret chips til at skærpe deres høresans.

2) De ”ægte” grøntsager der dyrkes i de lukkede områders lys bruges som betalingsmiddel til det enorme sikkerhedsapparat.

3) De gatede communities, eller ”oplysningsbyerne”, som de også kaldes, bliver mål for plyndringer. De fattige mørke-mennesker, uden for bymurene, opnår myteomspunden status for de ”oplyste”.

4) (De indhegnede byer bliver belejret ligesom Skt. Petersborg (1941 – 1945))
Hvis det er muligt????

5) Brøndby Strand og Hellerup Havnepark bliver solpletter.

6) Der transmiteres direkte fra Brøndbystrand, Helleruphavnepark og andre solpletter – der bygges tro kopier i håb om at arkitektur, infrastruktur og lign. kan akkumulere samme effekt som den, der opstår i solpletterne.
Simuli er norm.

7) Der opstår gated-communities i rummet, over ozonlaget, hvor der konstant er sollys. Her lever rige mennesker på rumstationer med store vinduer. De første forsøg på at lave dem resulterer i at rumstationerne brændes op af solen.

8) Alle andre grænser end dem ml. lys og mørke opløses. I starten stormes grænserne f.eks. ml. USA og Mexico og Nord- og Sydeuropa. Interessen for disse grænser daler dog ret hurtigt.

Pigment

Produktionen af det mørke pigment i huden bliver langsomt mindre. Nogle forsøger at eksperimentere med store mængder (kunstig) beta-karoten.
(Hvide og orange mennesker)

Personer med mørkere pigment bliver i første omgang ramt af regelmæssige depressioner fordi huden indoptager sollys i mindre grad. En apoteker fra Tyrkiet finder ud af at kalkun udbedrer problemet.

Ikon dyrkelse af den sorte hud
Sorte dyr
Racisme-problemer? Forvirring omkring kulturarv og privilegier. Forsøg på fastsættelse af andre tydelige skæl. Næse, ører, lange halse. Renæssance i kropsforståelse, klødedragt, farvevalg.

Afdelinger for forskning i hudkræft bliver lukket.

En lang række sygdomme forsvinder i det hele taget og forskningen fokuserer i højere grad på genernes stabilitet / sammenhæng i alles arvemasse.

Langt færre genetiske mutationer i mennesker, som følge af UV-lys (som var årsagen til at der i første omgang ikke er flere tilfælde af hudkræft). Langsomt over generationer, kommer der mindre genetisk diversitet, fordi der ikke er de spontane mutationer. → Mere genetisk ens dyr + mennesker og flere genetiske sygdomme!

Selvom vi kommer til at ligne hinanden mere og mere, dyrkes de små forskelligheder i højere og højere grad. I kunstigt oplyste haller udstilles og tilbedes mennesker, der adskiller sig fra prototypen på et menneske. Efter kulturen har tilstræbt ensartetheden, begynder det nu at være forskelligheder der efterstræbes. Det sker i en så høj grad, at individer tyr til drastiske metoder for at adskilles fra massen.

Kropsudsmykninger udvikles – man implanterer ting, der bevæger sig og reagerer på andre menneskers følelser.

Sanser

Levende væsner kan ikke ”se” billeder dannet af lys mere. Synssansen ændres.

Høresansen forbedres.

Hjernens områder der er ansvarlige for bearbejdningen af synsindtryk bliver brugt til andre formål.
→ man ”aflæser” andre mennesker udelukkende gn. deres stemmeføring frem for mimik. Massepsykologiske tiltag / kontrol gn. musik der bliver til kraftige symboler.

Musikalske ”vejskilte” der advarer om forskellige ting.
Overvågning ændrer sig → overhøring. Ansigtsgenkendelse bliver til stemmegenkendelse. Folk der ikke vil overhøres begynder at bruge forskellige apparater til forvrængning af deres stemmer, lyden af deres gang, deres åndedræt, o.a. mere idiosynkratiske kropslyde (knække fingre, hoste, etc.).

Følesansen – berøring – holde i hånden når man taler sammen. Mange i samtale rører også. Hænder på knæ. Tegn i hænder. Nikke → prikke med fingre som anerkendelse. Mere kropskontakt. Børn bæres så de ikke bliver væk eller visner. (1)

Sanser

Høresansen skal forbedres for at vi kan orientere os
Blinde holder coach-kurser

Blinde bliver højagtede medlemmer af samfundet. Enkelte blinde udnytter det for at hævne sig på de seende, der skal undervises i at være blinde.

Ny social differentiering smitter af på andre hidtidige ”handicaps”, da man forsøger at forberede sig på at, der kan indtræffe flere katastrofer således at fx høresansen også kan blive ubrugelig → oprettelse af forskellige task-forces, der er trænet i at klare sig ud i brug af forskellige sanser.

Parfumeur-korpset, der passer på et af de indhegnede områder betjener sig udelukkende af deres veltrænede lugtesans. De finder også trøfler og kan lugte sig frem til kræftknuder.

Børn født efter formørkelsen udvikler fornemmelse for at kunne navigere efter ekko: de laver en kliklyd med tungen og kan ikke bare bestemme afstand til ting, men fordi tungemusklen vokser og frekvensen af klik ligeså, også formen på objektet. Flagermus bliver hellige dyr. (2)

Nordatlantisk Coaching /
Tilvænnet til mørket.

1. – ”Västerbottens Handelskammer” i Nordsverige vender den uheldige udvikling i området (faldende økonomi gennem årtier) ved at tilbyde kurser i at leve med mørket. De har i mange år levet med næsten totalt mørke i vinterhalvåret og besidder derfor en ekspertise, som alle vil have fat i. ”Hvordan kommer jeg op om morgenen?”, ”Hvordan holder jeg fast i døgnrytmen, så jeg kan passe mit arbejde?”

2. I kølvandet på ”nordatlantisk coaching” implementeres andre ”Skandinaviske ideer” – Arbejde bliver vejen til selvproduktion / identitetsskabelse / overlevelse værdsættes højest.

3. Sibirisk coaching bliver et andet fænomen hvor det at lære at danse i mørket, under meget langvarige fester ses som veje til at glemme ubehaget ved at det er sværere at bevæge sig i mørket. Mange mennesker bliver enormt dygtige til at danse i mørke, men stadig ikke så gode til feks at tømme opvaskemaskinen i mørke.

4. De sibiriske dansefester udvikler sig til en ny livsstil, der giver genlyd kloden rundt. Vi hylder de resterende sanser – vi skal berøres, befamles, dyrke sex, lytte til musik, beruse os og stimulere smagssanserne med hidtil ukendte smage.

5. – For at lette overgangen til den understimulerede synssans, udvikler ”Västerbottens Handelskammer” sansetøj som man kan tage på, som stimulerer de øvrige sanser med små kemiske og elektriske choks.

6. – Dragterne kan hackes til at assistere et langstrakt nydelsesfuldt selvmord.

Melatonin

En større erkendelse og accept af naturens indvirkning på mennesket og derfor en anden tidsregning eller forventning til produktion.

Ideen om ”en anden tilstand” – at det kunne være bedre / anderledes – forsvinder = lavere selvmords- og fødselsrate.

Blåt lys (dagslys) hæmmer melatonin-produktion, derfor øges melatonin-niveauet og alle bliver mere søvnige.
Vi ligger generelt meget ned, vi sover, drømmer og kigger op på naturen, vi er trætte og ikke længere afventende

Tidsregning bliver anderledes, idet der ikke findes dage / nætter mere regner man i vågenperioder. Da ”vågenperioder” er meget individuelle, skaber det forvirring i kommunikationen og folk dropper alt om at mødes på bestemte tidspunkter. Al planlægning foregår derfor ”her og nu”.

Spontanitet dyrkes og glæden herved afhjælper den formindskede melatonin-produktion. Det sociale liv bliver mere lystbetonet end pligtstyret.

Indenfor de indhegnede områder beregnes tid stadig. De ansatte er dog særdeles lette at snyde for deres dagsrationer af mad.

Måder at kommunikere på gennem at gå i søvne (somnambuli) og drømme, opfindes. Katastrofen bliver mere som en drøm.

Sanser

Fjernsynet dør som medie

En tilstand af ‘nu’ aflyser historie og fornemmelsen af alder / tid osv. ‘Det permanente nu’ underbygges af rekonstruktionen af historiske bygninger / perioder / Brøndby Strand etc.

Mere taktilitet! Dyrs hud får flere berøringsreceptorer. Alle dele af kroppen bliver mere følsom.

Der opfindes teknologi som kan give kunstige syns-sensationer!

Hallucinogener bliver mere udbredte! Man kan ‘se’ lyde, det bliver meget attraktivt at ‘opsøge synssansen’ ved at indtage hallucinogener.

Fødevaremangel

Planter kan ikke lave fotosyntese lige så meget, men kan stadig godt lave respiration om natten, og derfor kommer der i første omgang mere O2 end ved normal ligevægtstilstand. Det er i tusmørke-stadiet. Konsekvens: Ingen afgrøder osv.

Genmanipulerede fødevarer kommer i høj kurs. Og kvoter for hvor meget fysisk aktivitet vi må udøve forsøges indført. Hviledagen (søndag) Udvides til fredag og lørdag.

Det har den konsekvens, at man kan købe sig til fysisk, med lys-timer¹. Svindel med lys-kvoter breder sig da falske lys-timer kommer i omløb.

¹Lys-timer bliver en ny valuta som ikke blot kan bruges til at bytte sig fysisk aktivitet, men også transport og madkalorier.

Der breder sig foragt for fysisk veltrænede mennesker og mistænksomhed over for overvægtige. Kropsidealer mystificeret og kropsbygning forsøges aflæst via stemmen.

En bleg og meget blød krop bliver mainstream-idealet. Tyngdekraft-påvirket kød er smukt.
Veltrænede hedonistiske subkulturer

Tang? Vandplanter? Bark? Jord?

Forskellige svampearter der ska dyrkes i mørke bliver hovednæringen for mennesker.

Generelle associationer vedr. ”svamp” bliver normsættende i forhold til sprogbrug, væremåde, indretningen af byer mm. Værket ”Svampens Tid” kanoniseres, genlæses og bliver grundlæggende for videre udvikling = mutation og parasitisk vækst bliver fundamental for forståelsen af strukturelle rammer (indad, udad, op, ned, og andre retningsbestemte forholdsordmister betydning – der er kun cirkulær gentagelse). ((svamp forveksles med sten og vice versa))

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: